Slavnostního zakončení se zúčastnili pozvaní hosté z řad mnoha stran, podílejících se na zdárné realizaci projektu - zástupci investora, zhotovitelů, státní správy, zástupci úvěrující banky Raiffeisenbank a.s., zástupci řídících a kontrolních orgánů MMR ČR, MŽP ČR, SFŽP ČR. Za promítání fotografií z průběhu výstavby přivítal starosta Tábora Ing. Jiří Fišer všechny zúčastněné a po krátké úvodní řeči předal slovo starostovi Plané nad Lužnicí Ing. Jiřímu Šimánkovi, který jako jednatel Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. působil po celou dobu výstavby. Společně s ním vyzdvihl přednosti i zmínil překonávané potíže další řečník, Ing. Milan Míka, ředitel VST s.r.o. Zástupce MMR ČR JUDr. Alois Kopecký ve svém příspěvku osvětlil přítomným některé detaily z průběhu přípravy a následného dohledu nad projektem z pohledu řídícího orgánu Fondu soudržnosti. V závěru nezapomněl Ing. Jiří Fišer poděkovat všem obyvatelům měst Tábora, Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí, kterým stavba v mnoha ohledech znepříjemňovala život svými uzavírkami, objížďkami, prašností a jinými omezeními po dobu několik let.

K příležitosti slavnostního ukončení projektu byla vydána tisková zpráva, která je zveřejněna v sekci Tiskové zprávy. Fotografie ze slavnostního zakončení se nachází ve Fotogalerii.