První část projektu - Stavba 1 - štola, která umožní převedení části průtoků odpadních a dešťových vod z Čekanic a Blanického předměstí do areálové čistírny odpadních vod Na Mělké, již probíhá.  Druhá část projektu - Stavba 2 se bude skládat z celkem 22 podprojektů, označených čísly 1, 3-21, 24 a 25. Jsou to:

Č. podp. Název
Lokalita
1 Historická část - kanalizace
Tábor: Ulice Klokotská, Střelnická, Barvířská, Lucínova, Kožešnická, Truhlářská, Růžová, Křížkova, Kotnovská, Hradební, U Pivovaru, Soudka, Děkanská, Dlouhá, Hrnčířská, Převrátilská, Špitálská, Úzká, Zahradnická a okolí Náměstí Mikoláše z Husi.
3 Rekonstrukce kmenové stoky A Tábor: Lužnická ulice v úseku od silničního mostu přes Lužnici do Čelkovic po křižovatku s Údolní.
4 Rekonstrukce sběrače D Tábor: Údolí pravobřežního přítoku Tismenického potoka směrem k Luční ulici.
5 Měšice východ - kanalizace a čerpací stanice Tábor: Měšice - východní část.
6 Doliny - kanalizace Tábor: Průběžná ulice od křižovatky Doliny ke křižovatce se Soví ulicí.
7 Čelkovice - kanalizace Tábor: Městská část Čelkovice - v ulicích U Lípy, U lesíka V zahradách, Vilová, Souhradí, Poříční.
8 Rekonstrukce stoky Údolní ulice Tábor: Údolní ulice od křižovatky ulic Lužická, Ústecká, Údolní, úsek od křižovatky s Husovou po křižovatku s Budějovickou ulicí.
9 Rekonstrukce sběrače Údolní ulice - Elekroisola a Chýnovská ulice Tábor: Zavadilská ulice od parkovací plochy u Kamenické ulice až pod křižovatku s Vožickou ulicí, Chýnovská ulice od Černých mostů po kruhovou křižovatku mezi ulicemi Chýnovská a Zavadilská.
10 Ústecká ulice - rekonstrukce kanalizace Tábor: Ústecká ulice od odlehčovací komory u Údolní ulice po křižovatku s ulicí 9. května.
11 Rekonstrukce kanalizace Kvapilova ulice Tábor: Kvapilova ulice od křižovatky s ulicí Politických vězňů až za křižovatku s Čečkovou ulicí.
12 Rekonstrukce kanalizace ulice Komenského Tábor: Komenského ulice, část ulice Mostecké pod střední zdravotní školou a dále až k ulici Na Bydžově.
13 Rekonstrukce kanalizace ulice M. Koláře Tábor: Ulice M. Koláře od křižovatky s ulicí Komenského po křižovatku s ulicí Josefa Švehly.
14 Rekonstrukce kanalizace ulice Hošťálkova, Harantova, Thurnova Tábor: Blanické předměstí, ulice Hošťálkova, Harantova, Thurnova, Šultysova, Kaplířova a Budovcova.
15 Odkanalizování zóny Otavan Tábor: Městská část Klokoty - od Otavanu průmyslovou zástavbou až k Čističce odpadních vod Klokoty.
16 Rekonstrukce kanalizační stoky v ulicích Bydlinského, Husinecká, Boženy Němcové, Trocnovská, Soběslavská, U Obecních domů Tábor: ulice U Obecních domů, Soběslavská, Trocnovská, Husinecká, Boženy Němcové a Bydlinského
17 Ulice Tankistů, přepojení kanalizace Tábor: Mezi ulicemi Petrohradská a Tankistů
18 Ulice Jeronýmova, Havlíčkova, rekonstrukce kanalizace Tábor :Jeronýmova ulice v úseku mezi ulicemi Šafaříkova-Valdenská a Šafaříkova-Erbenova, Havlíčkova ulice od křižovatky s ulicí Budějovickou.
19 Ulice Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace
Tábor: Šafaříkova ulice od křižovatky s Jeronýmovou až k zaústění do nově budované Štoly.
20 Bezručova ulice - kanalizace
Tábor: Bezručova ulice od údolí Tismenického potoka po křižovatku s ulicí Dukelských bojovníků.
21 Rekonstrukce kanalizace Vilová čtvrť Tábor: Ulice Laudova, Příběnická, Švamberkova a Zbyňkova.
24 Rekonstrukce kanalizace v ulici Rudé armády - Sezimovo Ústí Sezimovo Ústí: Ulice Rudé armády od křižovatky s Budějovickou po Průmyslovou ulici.
25 Planá nad Lužnicí - Košická ulice, kanalizace Planá nad Lužnicí: Strkovská (dříve Košická) ulice od křižovatky s ulicí ČSLA po křižovatku s Bydžovskou ulicí.

Podrobnější informace o jednotlivých projektech, včetně map naleznou zájemci na webových stránkách www.dotacevst.cz, nebo v informační kanceláři správce stavby, a to vždy ve středu odpoledne a v pátek dopoledne (sídlí v budově VAK JČ, Kosova 2894, Tábor).  Správcem stavby je Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Předání staveniště pro Stavbu 2 proběhne v nejbližších týdnech a vlastní zahájení prací je plánováno ještě na letošní léto. O konkrétním harmonogramu výstavby bude investor i správce stavby informovat nejen prostřednictvím webových stránek, ale také na několika besedách pro veřejnost. Obě stavby budou v souladu s uzavřenými smlouvami kompletně předány investorovi na podzim roku 2010.

Základní informace o projektu:


Název projektu: Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko
Investor: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Správce stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Projektant: Projekční sdružení Táborsko, jehož členy jsou AQUA PROCON, spol. s.r.o. (vedoucí partner Sdružení), Ing. Jan Šinták - I.P.R.E. - autorizovaná projekční a inženýrská kancelář a PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
Zhotovitel díla:
- 1. stavba (štola): Sdružení Táborsko I (HOCHTIEF CZ, a.s. a Metrostav, a.s.)
- 2. stavba (kanalizace): Sdružení Táborsko II (HOCHTIEF CZ a.s. SKANSKA CZ a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o.)
Termín dokončení obou staveb: podzim 2010

Další informace podá:

Magdalena Boukhemisová, Madison PA, mediální zástupce správce stavby VRV a.s.
Tel.: 251 091 283, 602 369 742, e-mail: boukhemisova@madisonpa.cz