Pozvánka

Jako první budou zahájeny práce na podprojektech  10, což je rekonstrukce kanalizace v Ústecké ulici, a 11, kde bude rekonstruována kanalizace Kvapilovy ulice," řekl dnes     Ing. Milan Míka, ředitel Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o.

Stávající kanalizace v Ústecké ulici bude zrekonstruována od odlehčovací komory u Údolní ulice po Křižíkovo náměstí. Součástí tohoto podprojektu je také rekonstrukce kanalizace ústící do Ústecké ulice z Křižíkova náměstí. Celková délka rekonstruované kanalizace je 521 m. Souběžně bude položeno 473 m vodovodního řadu, který nahradí současný dožívající vodovod.

V Kvapilově ulici bude rekonstruováno 761 m kanalizačního potrubí včetně odbočení od křižovatky s ulicí Politických vězňů až k č.p. 2638.

Chtěla bych všechny občany na tuto besedu pozvat. Samozřejmě budeme podobné akce organizovat i v budoucnu k dalším podprojektům," řekla starostka Tábora Ing. Hana Randová. Na besedě získají občané informace o konkrétním průběhu výstavby, včetně harmonogramu, i o dopravních či jiných omezeních, která budou rekonstrukci provázet. Na jejich dotazy bude odpovídat nejen starostka města Hana Randová, ale také další odborníci, kteří se na  projektu podílejí.

Beseda s občany k uvedeným stavbám se uskuteční ve čtvrtek 6. srpna 2009 od 18.00 hodin v kulturním domě "Milénium" (adresa: Kapitána Nálepky 2397, Tábor).

Základní informace o projektu:

Název projektu: Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko
Investor: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Správce stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Projektant: Projekční sdružení Táborsko, jehož členy jsou AQUA PROCON, spol. s.r.o., Ing. Jan Šinták - I.P.R.E. - autorizovaná projekční a inženýrská kancelář a PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
Zhotovitel díla:
1. stavba (štola): Sdružení Táborsko I (HOCHTIEF CZ, a.s. a Metrostav, a.s.)
2. stavba (kanalizace): Sdružení Táborsko II (HOCHTIEF CZ a.s. SKANSKA CZ a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o.)
Termín dokončení obou staveb: podzim 2010

 

Další informace podá:
Magdalena Boukhemisová,
Madison PA, mediální zástupce správce stavby VRV a.s.

Tel.: 251 091 283, 602 369 742, e-mail: boukhemisova@madisonpa.cz