Náprava kanalizační soustavy aglomerace Táborsko

Aktuality

IMG_9372.JPG

Projekt „Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko“ byl slavnostně zakončen

Dne 23. 11. 2011 byl slavnostním setkáním zakončen celý projekt „Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko".

více »
9.9.2011 006.jpg

Projekt Táborsko po stavební stránce kompletně dokončen

Projekt Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko byl po téměř dvou letech od zahájení po stavební stránce kompletně dokončen.

více »

Projekt Táborsko - Stavba II Část 2 vybrána a zahájena

Z důvodu vysokého objemu změn oproti výkazu výměr ze zadávací dokumentace byla část Podprojektů 1 a 15 vyjmuta z předmětu díla stávající smlouvy se zhotovitelem Stavby II - kanalizace a byla na ni vypsána nová veřejná zakázka.

více »
Park Bezručova.JPG

PRÁCE NA PODPROJEKTECH STAVBY II SKONČENY

Projekt „Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko Stavba II - kanalizace" pokračuje dokončovacími pracemi na zbylých podprojektech.

více »

DALŠÍ ZKLOLAUDOVANÉ PODPROJEKTY STAVBY II

Projekt „Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko" stavba II - kanalizace  -  kolaudace podprojektů pokračuje.  

více »

PRVNÍ PODPROJEKTY STAVBY II ZKLOLAUDOVÁNY

Projekt „Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko“ stavba II – kanalizace má své první zkolaudované podprojekty.

více »
PP2_Slavnostní zakonèení stavby 1 ©tola MÚ Tábor Tabaèka.jpg

ŠTOLA V TÁBOŘE JE ZKOLAUDOVÁNA

30. listopadu byla slavnostně zakončena první část projektu „Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko, a to Stavba I - Štola. Ta převádí část průtoků odpadních a dešťových vod z Čekanic a Blanického předměstí, které až dosud přitékaly na kapacitně limitovanou čistírnu odpadních vod Klokoty, do areálové čistírny odpadních vod Na Mělké. Zároveň díky štole vznikl nový retenční prostor pro akumulaci odpadních a dešťových vod s objemem 4 190 m3.

více »
Štola - spojení úseků C a E - budování obkladů.JPG

REKONSTRUKCE KANALIZACE JE V POSLEDNÍ FÁZI

Tábor, 6. října 2010 - Projekt „Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko" vstoupil do poslední fáze. K 15. září je hotova velká část stavby I - štoly a souvisejících objektů a celkem 11 podprojektů stavby II - kanalizace.

více »
Podprojekt 16 - provádění protlaku v Soběslavské ulici.JPG

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO ZÍSKALA ÚVĚR OD RAIFFEISENBANK

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. podepsala smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 970 milionů korun na dobu 17 let.

více »
mapka.jpg

Asfaltování povrchu hotových úseků

S příchodem teplejšího jarního počasí je také možné začít s asfaltováním povrchů u již dokončených úseků.

více »
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ A NAPOMÁHÁ SNIŽOVAT HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ ROZDÍLY MEZI OBČANY EVROPSKÉ UNIE
Investor
Investor: VST
Evropská unie
EU
Státní fond životního prostředí
SFŽP
Správce stavby
Správce stavby: VRV
Zhotovitelé díla
Zhotovitel díla: Metrostav Zhotovitel díla: Hochtief
 
Zhotovitel díla: Skanska Správce stavby: Swietelsky
Tábor
Tábor
Sezimovo Ústí
Sezimovo Ústí
Planá nad Lužnicí
Planá nad Lužnicí